Berichten door Esther Klaassen

Netwerkbijeenkomst Flip the Model

Terugblik netwerkbijeenkomst

Een terugblik op de netwerkbijeenkomst van 22 maart 2019 in Zaltbommel.

Flip the Model, netwerkbijeenkomst op 22 maart 2019

Benieuwd naar het vernieuwde ontwerp van het OO-model en wat het jou te bieden heeft? Verdiepen, sparren en bijdragen? Kom naar de netwerkbijeenkomst Flip the Model op vrijdag 22 maart 2019! Interessant voor auditoren, kwaliteitsmedewerkers, managers, leden van bestuur en directie.

Introductieworkshop

Het bestuur van STOOM ontwikkelt op dit moment voor kwaliteitsmedewerkers en managers die (willen) werken met het OO-model een introductieworkshop: in een halve dag kennismaken met het model en alle ins en outs over de doorontwikkeling.

Even voorstellen… Coen Nuijten

In november 2018 heeft STOOM Coen Nuijten verwelkomd als bestuurslid. Hij zal zich gaan bezighouden met de doorontwikkeling van het model en (advisering over) de toepassing ervan. Hieronder stelt hij zich aan jullie voor.

Even voorstellen… Esther Klaassen

In april 2018 heeft STOOM Esther Klaassen verwelkomt als bestuurslid. Zij zal zich gaan bezighouden met marketing en communicatie. Hieronder stelt zij zich aan jullie voor.

Terugblik netwerkbijeenkomst

Op donderdag 19 april 2018 kwamen de leden van STOOM bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst. In de Raadszaal van de gemeente Olst-Wijhe vond een dynamische middag plaats waarin stappen werden gemaakt om te komen tot een vernieuwing van het overheidsontwikkelmodel.

STOOM bestaat 2 jaar!

Tijd voor een feestje. We kunnen terugkijken op mooie activiteiten die we samen met jullie hebben uitgevoerd, zoals de netwerkbijeenkomsten over oa A3-plannen en Waarderend Auditen.

Waarderend auditen vanuit wisselende perspectieven

Op 8 november jongstleden was het netwerk STOOM ’s middags te gast in het gemeentehuis van Nunspeet. Steeds door Marloes ingeleid, werden drie lezingen gegeven, die in het teken stonden van Waarderend Auditen, met als onderliggers: hoe bereik je betrokkenen en hoe zet je veranderingen in?

Etten-Leur zet flinke stappen in organisatieontwikkeling

Eind maart 2017 heeft een zestal auditoren gedurende drie dagen de organisatieontwikkeling van Etten-Leur op de meetlat van het Overheidsontwikkelmodel gelegd. Nadat in 2013 bij het aantreden van de nieuwe gemeentesecretaris een organisatieberde 0-meting is uitgevoerd, kreeg het auditteam voor de 1-meting van 2017 de opdracht in beeld te brengen of de intertijd ingezette verbeteractie tot resultaat hebben geleid.

Een terugblik op onze Themabijeenkomst over A3 plannen

Bij de meest recente bijeenkomst van ons Netwerk op 8 februari 2017 druppelden, naarmate de begintijd van de bijeenkomst naderde, kwaliteitscoördinatoren, auditoren, docenten in steeds groter getale binnen in de bovenzaal van het oude raadhuis van het gastvrije Etten–Leur.