Een terugblik op onze Themabijeenkomst over A3 plannen


Bert Kooiman en Gerrit Speelberg, 2 specialisten in A3 plannen

Bij de meest recente bijeenkomst van ons Netwerk op 8 februari 2017 druppelden, naarmate de begintijd van de bijeenkomst naderde, kwaliteitscoördinatoren, auditoren, docenten in steeds groter getale binnen in de bovenzaal van het oude raadhuis van het gastvrije Etten – Leur. De reisafstand die een ieder achter de rug had, besloeg een bandbreedte die varieerde van loopafstand tot 180 km. Begroetingen over en weer van diegenen die elkaar al kenden en ja, daar zit dan ineens een zaal vol belangstellenden bij elkaar.

Vanzelfsprekend en eigenlijk wonderlijk tegelijk, dat er vanaf het allereerste moment een soort gezamenlijkheid voelbaar is, waardoor het onderlinge contact vloeit.

De grote diversiteit van achtergronden en werkvelden kwam naar voren bij de voorstelronde, waarbij een ieder de gelegenheid kreeg wat over zichzelf en de achtergrond van aanwezigheid te vertellen. Verfrissend was, dat daarbij niet op het rijtje afgegaan werd, waarmee het « o jee, straks kom ik aan de beurt « niet het luisteren naar voorgangers in de weg zat. Wonderlijke informatie – bijvoorbeeld ten aanzien van de plaats die huisdieren binnen de hiërarchie van sommige huishoudens innemen – gaf de bijeenkomst hier en daar extra kleur.

Drie ervaringsdeskundigen belichtten de praktijk van werken met A3 plannen, het centrale thema van de bijeenkomst. Het mooie van de A3-plannen is dat je je bewust beperkt in de bewoordingen van planvorming, dat je daarbij boekwerkachtige vormen achter je laat en de kern raakt.

De communicatie over het A3-plan blijkt minstens zo belangrijk als de neerslag daarvan in het A3-plan: hiermee wordt het eerste draagvlak gewonnen. Bezien vanuit het gewicht dat de communicatie rond het A3-plan heeft, is eigenlijk sprake van een A3 – communicatieplan.

Treffend was dat het panel niet over het A3-plan als het zoveelste tovermiddel van gedachten wisselde, maar dat ook de vaak weerbarstige praktijk helder benoemd werd.

Ter afronding van de bijeenkomst werd een korte enquête gehouden over de waarde van het A3-plan als ontwikkelinstrument.

Duidelijk werd dat het overgrote deel van de aanwezigen het A3-plan en zijn toepassingen omarmt. Na een inspirerende middag keerde een ieder al dan niet na aanschuiven bij de borrel, huiswaarts, terug naar die vele verschillende bestemmingen binnen Nederland.

Mike Floothuis