Etten-Leur zet flinke stappen in organisatieontwikkeling

Eind maart 2017 heeft een zestal auditoren gedurende drie dagen de organisatieontwikkeling van Etten-Leur op de meetlat van het Overheidsontwikkelmodel gelegd. Nadat in 2013 bij het aantreden van de nieuwe gemeentesecretaris een organisatieberde 0-meting is uitgevoerd, kreeg het auditteam voor de 1-meting van 2017 de opdracht in beeld te brengen of de intertijd ingezette verbeteractie tot resultaat hebben geleid. Ook is nadrukkelijk ingezoomd op het thema cultuur en de invulling van de IMWR-cirkel (inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren).

Uit de audit kwam naar voren dat er veel veranderenergie binnen de organisatie aanwezig is en dat de gemeentesecretaris daar samen met het MT (en met steun vanuit het bestuur) vanaf haar aantreden in 2013 duidelijk richting aan geeft. Dit brengt met zich mee dat in toenemende mate vertrouwde werkwijzen worden verlaten en dat de contouren van een andere, minder kwetsbare organisatie met een wat zakelijkere bedrijfsvoering geleidelijk aan zichtbaar worden.

De ontwikkelingsweg van een familiecultuur naar een familiebedrijfscultuur is onmiskenbaar in beweging gezet,  maar hier en daar is ‘Eerste Hulp Bij Organisatieontwikkeling” nog nodig. De procesgeoriënteerde fase is nagenoeg afgesloten en de belangrijkste eigenschappen van de systeemgeoriënteerde fase komen steeds meer in beeld.

Voor nadere informatie over deze organisatieberde audit kan contact opgenomen worden met Simon Rijsdijk (concernadviseur kwaliteitszorg Etten-Leur) of met Theo Hupse (leadauditor).

Peter Ritzen