Hercertificering auditoren Oost Brabant een succes

Door: Mariska Briels, dienst Dommelvallei

In november 2016 hebben wij, 5 medewerkers van de gemeente Nuenen, Son en Breugel en Dienst Dommelvallei, een hercertificeringstraject gevolgd. Wij hebben ons certificaat verlengd met 2 jaar door het uitvoeren van een audit ‘light’ bij de gemeente Nuenen. Peter Ritzen heeft ons hierin begeleid.

De gemeente Nuenen werkt sinds 2009 met het Overheidsontwikkelmodel. Een positiebepaling en verschillende audits zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd. De gemeente werkte hierbij met interne auditoren. Een aantal van deze auditoren is overgegaan naar samenwerkende buurgemeenten. Deze gemeenten wilden graag de auditoren faciliteren bij het verlengen van hun certificaten. Daarnaast wil de gemeente Nuenen ook blijven werken met audits om de organisatie verder te ontwikkelen.

De opdracht voor de audit luidde als volgt:

  • het uitvoeren van een evaluatie van de aanbevelingen uit het auditrapport Openbare Werken 2012
  • conclusies en aanbevelingen doen voor verdere ontwikkeling van de afdeling
  • de resultaten van de evaluatie in rapportvorm aanleveren bij Peter Ritzen en de opdrachtgever
  • het proces en de uitkomsten presenteren en verdedigen aan de extern begeleider Peter Ritzen en Judith Heyliger (adviseur/trainer van de BAN)
  • met een maximale tijdsbesteding van 10 uur per auditor.

Wij hebben ons via de documentstudie en interviews een objectief beeld kunnen vormen over de vervolgacties van de aanbevelingen uit het auditrapport van 2012. De tijdsbesteding van maximaal 10 uur was ambitieus en hebben we gemiddeld met 10 uur per auditor overschreden. Wij vonden de audit ‘light’ leuk en nuttig om uit te voeren. De audit is goed ontvangen bij het afdelingshoofd van Openbare Werken en de opdrachtgever van de gemeente Nuenen. Waarschijnlijk gaan alle afdelingen op deze ‘light’ wijze geaudit worden.

We zijn ons weer verzekerd van een geldig certificaat tot 2019! Wij willen graag Peter Ritzen bedanken voor zijn begeleiding in dit traject en Judith Heyliger vanuit de BAN.

Certificaat op zak! Van links naar rechts: Sopie van Iersel, Kim van de Bruggen, Inge Sleegers (lead auditor), Frits Driessen en Mariska Briels