Kwaliteit en organisatie gemeente Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard onderzocht in 2020 en 2021, enkele jaren na de gemeentelijke herindeling, waar het stond in de ontwikkeling. Esther Klaassen, lead auditor en bestuurslid van STOOM, ontwikkelde in nauwe afstemming met gemeentesecretaris, directie en kwaliteitsmedewerker een maatwerktraject van online sessies ‘Kwaliteit en organisatie’.

Medewerkers leverden in dit traject een belangrijke bijdrage aan het beeld van de fase van ontwikkeling waarin de gemeente zich bevindt. Vertegenwoordigers van alle teams voerden in drie groepen een (online) positiebepaling uit van een dag. Ook waren er sessies met directie, management en bestuur. Ervaringen, nieuwe inzichten, plannen, vragen en dilemma’s werden uitgewisseld. In samenwerking met de medewerker kwaliteit voorzag Esther de deelnemers van tools, feedback en advies. Er was een zinvolle uitwisseling over klantprocessen, beleidseffecten, processturing, cultuur en de rol van management en medewerkers in de ontwikkeling van de organisatie. Aan de hand hiervan zijn directie en management in 2021 gekomen tot een gezamenlijk beeld van de ontwikkeling, de sterke kanten van de organisatie en de aandachtspunten. Zij kwamen tot aangescherpte en nieuwe doelen, zowel integraal voor de organisatie als ook per team. 

In het vervolg van dit traject hebben enkele medewerkers een introductietraining gevolgd rond inhoud en toepassing van het OO-model. De directie heeft de intentie uitgesproken om na een paar jaar nogmaals een traject uit te voeren met STOOM.

Meer weten? Vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op.