Terugblik op de netwerkbijeenkomst met als thema Omgevingswet en Organisatie Ontwikkelmodel

welkomswoord voorzitter Helga Witjes netwerkbijeenkomst oo-model omgevingswet ontwikkelingen

De goed bezochte netwerkbijeenkomst stond in het teken van de doorontwikkeling van het OverheidsOntwikkelmodel en een nieuwe toepassing: de Quick Scan voor de Omgevingswet.

Het verhaal van Esther Klaassen over de laatste ontwikkelingen van het herziene model viel in de smaak en ook de netwerklunch die volgde. Wouter de Boer, Michel Melis en Kees Zwaam van de gemeente Katwijk gaven ons in de middag een indrukwekkende presentatie over hoe het OO model een leidraad kan zijn bij de implementatie van de Omgevingswet en namen ons mee naar het strand van Katwijk waar we in een rollenspel de praktijk ervoeren. 

Mike Floothuis geeft een inspirerende terugblik op deze bijeenkomst:

Op deze vrijdag leidden weer alle wegen van de deelnemers aan deze Netwerkbijeenkomst naar Zaltbommel, waardoor behoudend geschat, zo’n tweehonderd jaar overheidservaring bij elkaar aan tafel kwam te zitten. Deelnemers met verschillende achtergronden – overheid en bedrijfsleven – en met verschillende thuisbases – middelgrote en kleine gemeenten – , maar met één gemeenschappelijke focus: de ferme wil om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de overheid.

Er kwamen vanuit de werkgroepen voorstellen ter tafel om de toepassingen van het Overheidsontwikkel-model eigentijdser en aansprekender te maken, om dit nog herkenbaarder en daarmede nog werkbaarder te laten zijn. Dit met het oog op het binnenhalen van opdrachten van organisaties die geïnteresseerd zijn in het door ons laten uitvoeren of laten begeleiden van een positiebepaling, dan wel het uitvoeren van een audit. Hierbij kwamen twee aspecten aan de orde, te weten het model zelf en de daarmee verbonden stellingen.

Vanuit de benadering van “ flip the model “ werd ingestoken op een primaire benadering vanuit de resultaatgebieden naar de organisatiegebieden. Deze benadering zou wel eens confronterend kunnen zijn voor veel organisaties, omdat resultaatsgebieden zich in zijn algemeenheid vaak op nog zeer beperkt ontgonnen terrein bevinden.

Groot voordeel van deze benadering vanuit Resultaat is echter, dat het verbeterpotentieel van outcome en output van een organisatie zonder tijdrovend kennisnemen van intenties, zichtbaar wordt. Een door ons begeleide reflectie dan wel een eigenstandige zelfreflectie, over het al dan niet aanwezig zijn van tastbare resultaten, kan de eerste organisatie-ontwikkelingswinst aan de zijde van een opdrachtgever vormen.  

De huidige stellingen van het OO-model, zijn weliswaar niet over de hele linie in beton gegoten, maar ze nodigen ook weer niet echt uit tot nuancering van de beantwoording daarvan, waardoor een organisatie zich bij een positiebepaling vaak nog in zekere mate achter een verdedigingslinie van ja / nee  kan verschuilen, zonder verdere onderbouwing of nuancering.                                                                          

Na afloop van een audit geldt aan de zijde van de auditoren het omgekeerde, wanneer je als auditor de vele nuances van de waargenomen werkelijkheid, zo goed mogelijk binnen de beperkte bandbreedte van de stellingen moet zien te plaatsen. Dit vraagt om een doorontwikkeling van de stellingen en voorgesteld wordt, hierbij een omslag te maken door de vraagstelling binnen het model dynamischer te maken en daarmede meer te modelleren naar de menselijke maat.

Bij de presentatie van de gemeente Katwijk werden de aanwezigen meegenomen in de zoektocht naar de verbinding tussen beleidsbeslissing en indicator. De gehele presentatie stond in het teken van de menselijke maat en dit kwam onder meer sterk tot uitdrukking in de fraai getekende grote kartonnen presentatie-vellen, die voor velen een verademing vormden, als tegenwicht voor gestileerde Powerpoint harkjes en stroomdiagrammen. Een presentatie geheel zonder de bladibla van wij-weten-het, maar van kijk, zo proberen wij die verbinding top-down en als het even kan, ook bottom-up te leggen.

In een rollenspel werden gemeente, burger, strandtenthouder en recreant door de aanwezigen vertegenwoordigd. Het woord werd daarbij genomen aan de hand van het op de tafel naar voren schuiven van vermoedelijk niet op het strand van Katwijk aangespoelde flesjes Corona. Hiermee stond de middag eens te meer in het teken van het tot leven brengen van theorie en het proberen toe te kennen van werkelijkheidswaarde aan abstracties.”

Mike Floothuis