Nieuws

Terugblik netwerkbijeenkomst

Op donderdag 19 april 2018 kwamen de leden van STOOM bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst. In de Raadszaal van de gemeente Olst-Wijhe vond een dynamische middag plaats waarin stappen werden gemaakt om te komen tot een vernieuwing van het overheidsontwikkelmodel.

STOOM bestaat 2 jaar!

Tijd voor een feestje. We kunnen terugkijken op mooie activiteiten die we samen met jullie hebben uitgevoerd, zoals de netwerkbijeenkomsten over oa A3-plannen en Waarderend Auditen.

Waarderend auditen vanuit wisselende perspectieven

Op 8 november jongstleden was het netwerk STOOM ’s middags te gast in het gemeentehuis van Nunspeet. Steeds door Marloes ingeleid, werden drie lezingen gegeven, die in het teken stonden van Waarderend Auditen, met als onderliggers: hoe bereik je betrokkenen en hoe zet je veranderingen in?

Etten-Leur zet flinke stappen in organisatieontwikkeling

Eind maart 2017 heeft een zestal auditoren gedurende drie dagen de organisatieontwikkeling van Etten-Leur op de meetlat van het Overheidsontwikkelmodel gelegd. Nadat in 2013 bij het aantreden van de nieuwe gemeentesecretaris een organisatieberde 0-meting is uitgevoerd, kreeg het auditteam voor de 1-meting van 2017 de opdracht in beeld te brengen of de intertijd ingezette verbeteractie tot resultaat hebben geleid.

Een terugblik op onze Themabijeenkomst over A3 plannen

Bij de meest recente bijeenkomst van ons Netwerk op 8 februari 2017 druppelden, naarmate de begintijd van de bijeenkomst naderde, kwaliteitscoördinatoren, auditoren, docenten in steeds groter getale binnen in de bovenzaal van het oude raadhuis van het gastvrije Etten–Leur.

Reactie op de blog De A3 placemat en de ervaringen binnen netwerk STOOM

In zijn reactie op de A3 bijeenkomst geeft Hans van Gorkom in het eerste deel van zijn betoog een heldere analyse van de oorzaken waarom het A3 niet echt leidt tot verandering in strategie en/of cultuur.In het tweede deel van zijn betoog geeft hij aan dat een weeffout in het stappenplan een van de oorzaken is waarom het A3 gedachtengoed niet echt werkt.

De A3 placemat en de ervaringen binnen het netwerk STOOM

Tijdens de 2e bijeenkomsten van STOOM op 8 februari werd ingegaan op de ervaringen met A3 jaarplannen.Los van het format, dan wel de inhoud, lijken er min of meer bekende problemen de kop op te steken. In die zin, dat het implementeren al jarenlang een zwak punt is bij de bedrijfsvoerings- en strategieontwikkeling van de lagere overheid.

Toepassing OO model in de BAR-organisatie

De BAR-organisatie is op 1 januari 2014 operationeel geworden, als de ambtelijke ondersteuning van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De gemeenten zijn op bestuurlijk niveau zelfstandig gebleven, maar hebben de ambtelijke uitvoering dus samengevoegd. De BAR-organisatie bestaat uit 8 domeinen, 24 afdelingen en ruim 800 medewerkers.

Hercertificering auditoren Oost Brabant een succes

In november 2016 hebben wij, 5 medewerkers van de gemeente Nuenen, Son en Breugel en Dienst Dommelvallei, een hercertificeringstraject gevolgd. Wij hebben ons certificaat verlengd met 2 jaar door het uitvoeren van een audit ‘light’ bij de gemeente Nuenen

1 2