Nieuws

Toepassing OO model in de BAR-organisatie

De BAR-organisatie is op 1 januari 2014 operationeel geworden, als de ambtelijke ondersteuning van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De gemeenten zijn op bestuurlijk niveau zelfstandig gebleven, maar hebben de ambtelijke uitvoering dus samengevoegd. De BAR-organisatie bestaat uit 8 domeinen, 24 afdelingen en ruim 800 medewerkers.

Hercertificering auditoren Oost Brabant een succes

In november 2016 hebben wij, 5 medewerkers van de gemeente Nuenen, Son en Breugel en Dienst Dommelvallei, een hercertificeringstraject gevolgd. Wij hebben ons certificaat verlengd met 2 jaar door het uitvoeren van een audit ‘light’ bij de gemeente Nuenen

1 2 3