Over netwerk STOOM

Stichting Netwerk STOOM is een stichting zonder winstoogmerk en in het voorjaar van 2016 opgericht door Helga Witjes en Peter Ritzen.

Het bestuur van STOOM bestaat uit zes leden. We hebben ook ambassadeurs die de toepassing van het OO-model mede uitdragen.

Je ziet op onderstaande foto (van links naar rechts) op de achterste rij: Peter Ritzen (secretaris), Andres van den Berge (ambassadeur), Theo Hupse en op de voorste rij: Esther Klaassen, Mariël de Vries (penningmeester) en Helga Witjes (voorzitter). Bestuurslid Coen Nuijten staat niet op de foto. Hij stelt zich in dit artikel voor.

Doel is het Overheidsontwikkelmodel in stand houden en doorontwikkelen ten behoeve van de kwaliteit van de Nederlandse overheid.

Convenant met bestuursacademie

Het netwerk STOOM heef gesignaleerd dat het gebruik van het overheidsontwikkelmodel niet meer actief werd gestimuleerd en heeft daarom in overleg met de Bestuursacademie het doorontwikkelen van het model overgenomen van de Bestuursacademie. Afspraken daarover hebben we op 27 november 2016 vastgelegd in een convenant. We hebben afspraken gemaakt over het gebruik van het model. Het eigendom van het Overheidsontwikkelmodel is overgedragen aan de Stichting.

We blijven intensief samenwerken met de Bestuursacademie: de Bestuursacademie blijft de opleidingen verzorgen en het Netwerk STOOM doet de rest.

Het netwerk STOOM bestaat uit leden vanuit overheid en bedrijfsleven met een brede achtergrond van onderzoek, audit en organisatie-ontwikkeling. Zowel personen als bedrijven kunnen lid worden.