Reactie op de blog De A3 placemat en de ervaringen binnen netwerk STOOM

In zijn reactie op de A3 bijeenkomst geeft Hans van Gorkom in het eerste deel van zijn betoog een heldere analyse van de oorzaken waarom het A3 niet echt leidt tot verandering in strategie en/of cultuur.

In het tweede deel van zijn betoog geeft hij aan dat een weeffout in het stappenplan een van de oorzaken is waarom het A3 gedachtengoed niet echt werkt. Door de gewenste effecten eerder op te nemen (al bij stap 2) zal in de ogen van Hans de kans op daadwerkelijk resultaat toenemen. Dat de koppeling van het gewenste effecten aan stap 2 de consequenties voor de aandachtsgebieden scherper in beeld brengt is zeker een verbetering van het stappenplan, maar volgens mij nog alleszins geen garantie voor succes. Terecht merkt Hans van Gorkom later in zijn blog op dat dit wel gekaderd moet worden in een ‘zekere tactische en strategische ontwikkeling’.

Ik daag hem in het kader van de verdere gedachtenvorming uit om deze kadering verder vorm en inhoud te geven. Mogelijk kan hij dan ook ingaan op de vraag hoe concreet inhoud moet worden gegeven aan goede coaching die meer kansen biedt ‘voor participatie en draagvlak’ bij de werkvloer.

Peter Ritzen