Onderzoek veerkracht van organisaties

Hogeschool Windesheim heeft STOOM benaderd om met behulp van de OO cyclus te onderzoeken hoe lokale overheden en het bedrijfsleven omgaan met het thema resilience, oftewel veerkracht.

Soms is er een wonder nodig om aan een onverwachte situatie het hoofd te bieden. New York ontsnapte in 2007 op het nippertje aan een grote vliegtuigramp. Naast een beetje bijstand van boven, hebben bij deze ‘Miracle on the Hudson’ echter ook hele aardse zaken hieraan bijgedragen, zoals de goede samenwerking in de cockpit, een sterke risicoanalyse, moed en vindingrijkheid van de bemanning om af te wijken van de protocollen. Het vliegtuig landde in de Hudson rivier, alle passagiers en bemanningsleden overleefden het. New York kon opgelucht adem halen.

Ook ‘gewone’ bedrijven en overheidsorganisaties hebben te maken met onverwachte gebeurtenissen. Tot in hoeverre zijn zij in staat om hier adequaat op te reageren? Zijn de medewerkers in staat om snel in te spelen op een noodsituatie? Welke ruimte is hiervoor in een efficiënte en lean ingerichte organisatie, die bovendien over al haar doen en laten verantwoording moet kunnen afleggen? Hoe gaan we om met deze dilemma’s en wat leren we hiervan? Voor overheden is het thema op dit moment relevanter dan ooit. Met dit onderzoek gaan we aan de hand van concrete voorvallen (o.a. de coronacrisis, dierziektebestrijding en effecten van klimaatverandering) op zoek naar de verhalen uit de organisatie rond het spanningsveld efficiency – accountability – resilience. 

Heeft er zich in jouw organisatie weleens een gebeurtenis geweest waardoor jullie heel erg verrast werden?

Wat waren de effecten hiervan op de organisatie, de partners en de doelgroepen?

Hoe ben jij met de situatie omgegaan?

Welke factoren hebben meegeholpen om adequaat op de gebeurtenis te reageren?

Tot in hoeverre zijn protocollen behulpzaam of belemmerend geweest?

Het onderzoek wordt voorbereid en uitgevoerd door Connie Aarsbergen (lecturer business ethics van de Hogeschool Windesheim), Esther Klaassen (bestuurslid STOOM) en Wim Hoogers (auditor STOOM). Lees hier meer over de achtergronden en het kader van het onderzoek.

Meedoen? Op de hoogte blijven?

Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op.

Contactformulier