STOOM is in beweging

STOOM is een netwerk voor en door professionals die zich actief inzetten voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de overheid. Onze leden en auditoren werken vanuit het overheidsontwikkelmodel (OO-model). Het model is een beproefd kwaliteitsmodel voor de overheid. STOOM en haar partners ondersteunen en adviseren bestuurders, managers en professionals kwaliteitszorg middels netwerkbijeenkomsten, congressen, maatwerktrajecten, opleidingen en trainingen.

Stichting STOOM werkt hierbij nauw samen met partners in het land. Zo verzorgt de Bestuursacademie Nederland voor STOOM de opleiding voor OO-auditoren. STOOM investeert continue in de doorontwikkeling van het OO-model en de toepassingen ervan in het licht van de actuele ontwikkelingen binnen de overheid.

Het netwerk zorgt voor (her)certificering van auditoren, het delen van kennis over toepassingen van het Overheidsontwikkelmodel en bewaakt zij de kwaliteit van de audits door het beoordelen van de rapporten. Het netwerk houdt het model up to date en volgt daarvoor de ontwikkelingen bij de semi overheid op de voet.

Voor organisaties die lid zijn verzorgt het netwerk een gratis adviesgesprek per jaar met een of meer specialisten. Alle leden worden regelmatig uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten.

Specifieke informatie

Maak een keuze uit een van de knoppen voor informatie die specifiek voor jou of voor jouw organisatie van belang kan zijn.