STOOM werkt met partner aan E-learning OO-cyclus.

De coronacrisis heeft een extra stimulans gegeven om inhoud te gaan geven aan e-learning. Als partner om hieraan inhoud te geven heeft STOOM gekozen voor een e-learning specialist die veel opdrachten uitvoert voor de decentrale overheid. Al meer dan tweehonderd gemeenten en gemeenschappelijke regelingen worden door deze partner ondersteund. De ondersteuning vindt op diverse beleidsterreinen plaats, zo zijn er modulen ontwikkeld voor burgerzaken, belastingen, verkiezingen en het Sociaal Domein. De eerste e-module voor STOOM is inmiddels op een haar na gereed en heeft als thema ‘Kennismaking met de overheidsontwikkelcyclus’. Er zijn ook nog plannen voor de ontwikkeling van modules over onder andere positiebepalingen, A-3 afdelingsplannen en het structureel oppakken van ontwikkelpunten. Zodra deze modules beschikbaar zijn, zullen we dit melden op onze site.