Terugblik netwerkbijeenkomst

Op vrijdag 22 maart kwamen bestuur en leden van STOOM bij elkaar in Zaltbommel voor een netwerkbijeenkomst met als thema Flip the Model. Een terugblik.

Aan de slag met focus op resultaat

In een gemoedelijke, maar tegelijkertijd doelgerichte stemming boog het gezelschap zich over de plannen en voorstellen van bestuur en werkgroepen van STOOM om te komen tot een meer resultaatgericht en klantvriendelijk model. De bijeenkomst duurde bij elkaar vijf uur en leverde een heleboel feedback op waaruit bleek dat we op de goede weg zijn en het tijd wordt om zaken concreet uit te werken en uit te proberen.

De verkennende afspraken over de eerste pilots na de zomervakantie zijn al gemaakt. Het bestuur van STOOM dankt alle aanwezigen voor hun constructieve bijdragen.

De onder het model liggende PDCA-cirkel heeft eeuwigheidswaarde, maar de daarop gebaseerde stellingen behoeven aanpassing naar de tijd waarin wij nu leven.

Klik hier voor een uitgebreid verslag door werkgroeplid Mike Floothuis.