Voor organisaties

Wat kan STOOM voor organisaties betekenen?

Netwerkbijeenkomsten

Op netwerkbijeenkomsten bespreken we specifieke toepassingen van de ontwikkelcyclus. Leden van het netwerk met kennis en ervaring delen deze met de overige leden.

Bij een lidmaatschap heeft een medewerker recht op gratis toegang tot het jaarlijkse congres en recht op gratis deelname aan netwerkbijeenkomsten. Plus een gratis adviesgesprek met een specialist over de mogelijke toepassingen van de overheidsontwikkelcyclus

Audits en positiebepalingen


Als je op basis van de Overheidsontwikkelcyclus een audit of positiebepaling wil laten uitvoeren in je organisatie, kunnen wij je in contact brengen met de mensen die dit voor je kunnen doen. Een audit kan verricht worden voor de hele organisatie, een afdeling of een beleidsthema of product.

Themagerichte onderzoeken


Soms worden deze ook wel ‘213A onderzoeken’ genoemd, omdat ze vaak worden verricht op basis van de verplichting die voortvloeit uit dat artikel van de Gemeentewet. Themagerichte onderzoeken gaan diep in op een thema in de organisatie.

Toepassingen van het model

Het model wordt op vele manieren toegepast in de organisatie, bijvoorbeeld om A3 plannen te maken, als voorbereiding op samenwerking of fusie, om bestuurskracht te meten, om beter om te gaan met organisaties waarmee je samenwerkt om prioriteiten in de brij van projecten aan te brengen. Ook zijn er organisatieontwikkelmethodes te koppelen aan het model: profile dynamics, Vensters voor bedrijfsvoering, Lean maken van processen en een scan van de IMWR en PDCA cyclus en de balans daartussen.